Farsi

نحوه تشکیل گروه مطالعه کتاب مقدس

ما اعتقاد داریم که خداوند از ما انتظار دارد که صرف نظر از هویت و محل سکونت، شغل، و معاشرت خود نقشی مثبت برای حیات ابدی خود ایفا کنیم. برای شروع، سه گام ساده در ذیل ارائه شده است:

دعا کردن
... با دعا و رابطه با خداوند و بندگان صالح خداوند آغاز میگردد.

● برای دوستی که به شما کمک خواهد کرد تا گروه مطالعه کتاب مقدس را تشکیل دهید، دعا کنید.
دعا و نیایش
● به طور منظم و با هم دعا کنید. از خداوند بخواهید که مشیت خود را به شما آشکار و شما را در این مسیر راهنمایی کند.
● در حین قدم زدن، دعا کنید. از خداوند بخواهید برکت خود را نصیب شما کند و حافظ و مراقب شما باشد. ● هنگام دعا برای دیگران، نام آنها را بر زبان برانید. از خداوند بخواهید فرصتهایی را برای شما فراهم سازد تا با آنها ملاقات و به آنها کمک و خدمت کنید. کارهایی که با قصد کمک و خدمت به دیگران انجام میگیرد قلبها را باز میکند
و موجب ایجاد روابط نیکو میگردد. ● برای آنها دعا کنید تا به مطالعه کتاب مقدس علاقمند شوند.
روابط
● با کسانی که در مجاورت شما زندگی، کار یا معاشرت میکنند ملاقات نمایید. برخوردی دوستانه نسبت به آنها داشته باشید و آنها را تشویق کنید.
● با آنها گفتگو کنید – سؤالات خوب بپرسید و به دقت به حرفهای آنها گوش دهید. ● مدتی از وقت خود را هنگام صرف چای، قهوه، یا غذا با آنها سپری کنید. ● در جستجوی فرصتهایی برای ابراز محبت نسبت به آنها و بخشش و خدمت به آنها باشید.

 

وصل شدن
... آنهایی که علاقمند هستند را بیابید.

تاریخ، زمان و مکانی را برای گردهمایی انتخاب کنید. ● فهرستی از افرادی را تهیه کنید که میخواهید در این گردهمایی حضور یابند. ● دعا کنید و ایشان را دعوت نمایید. ● در صورت تمایل، برای پذیرایی مختصر از آنها برنامهریزی کنید. ● فهرستی از پرسشها را به عنوان موضوع گفتگوی خود تهیه کنید، یا یک فعالیت «معارفه و آشنایی» را
برای گردهمایی خود برنامهریزی نمایید.
راهنمای گردهمایی
● در صورت تمایل، از حضار با قهوه، چای، و/یا میانوعده پذیرایی کنید. ● به آنها خیر مقدم بگویید، خودتان را معرفی نمایید و با آنها آشنا شوید (میتوانید برای این منظور از پرسشها یا فعالیتی
خاص استفاده کنید) و به آنها فرصت دهید که از مصاحبت با یکدیگر لذت ببرند. ● حوالی آخر جلسه، چیزی شبیه مطلب زیر را بگویید: «ما در کنار هم اوقات خیلی خوبی را سپری کردهایم. مایل
هستم محیطی امن و جامعهای مهربان را به شما معرفی کنم. محیطی که در آن گروهی از ما میتوانیم ضمن مطالعه کتاب مقدس با هم، مفاهیم آن و ارتباط آنها با زندگی شخصی خود را کشف کنیم. لطفاً بفرمایید که آیا به انجام این کار علاقمند هستید.»

رهبری
... حالا شروع کنید.

● «مطالعه کتاب مقدس» را دانلود و آن را به تعداد افراد چاپ کنید. ● یکی از چهار گروه از آیات یشنهاد شده موجود در راهنمای مطالعه کتاب مقدس را انتخاب کنید. ● شرکتکنندگان باید یک دفترچه کوچک را برای ثبت پاسخهای خود به پرسشهای هر روز داشته باشند.