Czech for editJak zahájit skupinku studia Bible

Věříme, že Bůh touží využít toho, kdo jste a v jakém společenství žijete, kde pracujete, aby to mělo dopad na věčnost. Zde jsou tři snadné kroky pro začátek:

1. MODLITBA
... to vše začíná modlitbou a vztahy.

MODLITBA
● Modlete se za přítele, který vám pomůže zahájit studium Bible ve skupině.
● Modlete se společně a pravidelně. Poproste Boha, aby vám sdělil svůj plán a nasměroval
   vás.
● Modlete se při procházce po svém okolí. Proste Boha o požehnání a ochranu.
● Modlete se za lidi jmenovitě. Proste Boha o příležitost setkávat se s lidmi, starat se o ně a
   sloužit jim. Tyto skutky otvírají srdce a budují nové vztahy.
● Modlete se za ně, aby měli zájem o studium Bible.


VZTAHY
● Seznamte se s těmi, kteří žijí a pracují ve vašem okolí. Buďte přátelští a povzbuzujte je.
● Dávejte podnět ke konverzaci – pokládejte dobré otázky a buďte dobrými posluchači.
● Pokuste se společně trávit čas u čaje, kávy nebo jídla.
● Vyhledávejte příležitosti, jak lidi milovat, obdarovávat a sloužit jim.

2. SPOJENÍ
... najděte ty, kteří mají zájem.

NAPLÁNUJTE SETKÁNÍ/ SHROMÁŽDĚNÍ
● Vyberte datum, čas a místo.
● Sepište si lidi, které chcete pozvat.
● Pomodlete se a pozvěte je.
● Naplánujte občerstvení, pokud chcete.
● Napište si otázky ke konverzaci nebo vymyslete aktivity, které napomůžou vzájemnému
seznámení během setkání.


JAK VÉST SETKÁNÍ
● Podávejte kávu, čaj anebo jiné občerstvení, je-li to žádoucí.
● Přivítejte je, představte se a seznamte se navzájem (použijte otázky nebo různé činnosti) a
dejte jim čas, aby si užili společné chvíle.
● Ke konci setkání řekněte něco takového:„Strávili jsme spolu krásné chvíle. Rád/a bych
vám poskytl/a bezpečné místo mezi laskavými lidmi, kde naše skupina bude společně studovat Bibli, objevovat, co je v ní napsáno a jak se nás to vše osobně dotýká. Dejte mi prosím vědět, pokud budete mít zájem.“

3. VEDENÍ
... tady začínáme.

● Stáhněte si materiály studijní příručky a vytiskněte je pro každou osobu.
● Vyberte jednu ze čtyř sad Navrhovaných veršů ve studijní příručce.
● Účastníci budou potřebovat malý zápisník, aby si zaznamenali své odpovědi na každodenní
otázky.

Kontaktujte nás na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pro pomoc s překladem.