ГЭРЭЛ (Mongolian - Light)

ГЭРЭЛ (Mongolian - Light)
Language:
 • Mongolian

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • ГЭРЭЛ: Яст мэлхийн амьдрал усанд бий. Хиймэл гэрэлд төөрөгдөн амьдрах орчноосоо холдвол тэд үхэх нь гарцаагүй. “Ертөнцийн гэрэл бол Би байгаа юм... амийн гэрэлтэй болно” (Иохан 8:12) гэж Есүс тунхаглажээ. Есүсийн амьдрал, харилцаа, гайхамшиг болон мэдээнд төвлөрсөн судлалыг гүнзгий судлаарай.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament