EKYEREREZI (Runyoro - Light)

EKYEREREZI (Runyoro - Light)
Language:
 • Runyoro

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • EKYEREREZI: Obwomeezi bwe nyamakogoto eyomunyanja buli omunyanja. Erugirerege haliyangiirwe kwikara ekahondera ekyererezi ekitali ekiyangirwe kwikaramu neragirwa kufa. Yezu akarangiira ati, “ Ninyowe kyererezi kyensi…ekyererezi ekihikya ha bwomeezi” Yohana 8:12. Wechumitirize ha nyegesa ina ezesigamire ha bwomeezi, enkoragana, ebyamahano n’enyegesa ya Yezu.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament