EKITANGALA (Luganda - Light)

EKITANGALA (Luganda - Light)
Language:
 • Luganda

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • EKITANGALA: Obulamu bw’enfuddu eyomumazzi buli mu nnyanja. Singa ebeera evudde mu kifo kyayo eky’obutonde mwebeera olw’ekitangala ekitali kya bulijjo, olwo okufa kuba kugituseeko. Yesu yagamba nti, “Nze kitangaala eky’ensi... ekitangaala ekileeta obulamu” Yokaana 8:12. Ssoma mu ngeri ey’ebuziba amasomo ana agetoolorera ku bulamu, enkolagana, ebyamagero, n’obubaka bwa Yesu okuva mu njiri zona ennya.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament