ΚΑΡΔΙΑ (Greek - Heart)

ΚΑΡΔΙΑ (Greek - Heart)
Language:
 • Greek

 • Audience:
 • Couples
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • ΚΑΡΔΙΑ: Ο Λόγος του Θεού μεταμορφώνει καρδιές! Τα πρώτα δύο μαθήματα ΚΑΡΔΙΑΣ, εστιάζουν στην καρδιά του Θεού για εσάς και για το πως η καρδιά σου μπορεί να γίνει οίκος Χριστού. Τα δύο τελευταία μαθήματα σε οδηγούν να κατανοήσεις καλύτερα εδάφια που θα ενθαρρύνουν και θα δυναμώσουν την καρδιά σου. Αυτή η Βιβλική Μελέτη περιλαμβάνει ποικίλα εδάφια από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week