(Farsi - Weaver) خالق

(Farsi - Weaver) خالق
Language:
 • Farsi

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • خالق: درست همانطور که یک لحاف چهل تکه از تکه پارچه های رنگی متعدد و به ظاهر بی مصرف ساخته می شود، خداوند هیچ چیز از سفر زندگی ما از جمله شرایط زندگی ما، امتحان ها یا گذشته ما) را هدر نمی دهد). او همه چیز را برای جلال و جبروت خویش و خیر و صلاح ما به هم می بافد. شما با مطالعه هفته به هفته متون عهد عتیق و عهد از شناخت این تارهای بافته شده خداوند برای زندگی خود شگفت زده خواهید خود.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner, Intermediate, In-Depth
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 10 week
  Topics: Life Lessons, New Testament, Old Testament