(Farsi - Light) چراغ هدایت

(Farsi - Light) چراغ هدایت
Language:
 • Farsi

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • چراغ هدایت محل زندگی لاک‌پشت آبی اقیانوس است. وقتی این حیوان به واسطه هر گونه نور مصنوعی از زیستگاه اصلی خود دور می‌افتد، مرگ آن حتمی است. عیسی مسیح فرمود: «من نور این جهان هستم...نوری که شما را به سمت حیاتی جاودانه هدایت می‌کند» (آیه 12 از باب 8 انجیل یوحنا». در چهار مطالعه متمرکز بر زندگی، روابط، معجزات، و پیام‌های عیسی مسیح غوطه‌ور شوید.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament