ZAUFANIE (Polish - Trust)

ZAUFANIE (Polish - Trust)
Language:
 • Polish

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • Zaufanie: Zaufanie jest stanem czynnym, nie biernym, to punkt gdzie konfrontujemy się z rzeczywistością. Zaufanie to niezachwiana wiara i posłuszeństwo Bożemu Słowu, niezależnie od okoliczności i pomimo konsekwencji. Studium to pomoże Ci odkryć praktyczne sposoby jak trzymać się Bożego Słowa i żyć zgodnie z nim.


  Study Guide: Download Polish_Trust_Study_Guide.pdf
  Leader Guide: Polish_Trust_Leader_Guide.pdf
  Level: All
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week, 10 week
  Topics: Books of the Bible, Gospels, Life Lessons