Nguồn Sự Sáng (Vietnamese - Light)

Nguồn Sự Sáng (Vietnamese - Light)
Language:
 • Vietnamese

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • Nguồn Sự Sáng Sự sống của loài rùa biển ở đại dương. Cái chết là tất yếu nếu bị đưa ra khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng bằng bất kỳ nguồn sáng nhân tạo nào. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng: "Ta là Sự Sáng của thế gian… sự sáng dẫn dắt tới sự sống" John 8:12. Hãy đào sâu vào bốn nghiên cứu tập trung vào sự sống, mối liên hệ, phép mầu và thông điệp của Chúa Giê-xu.


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament