ज्योति (Nepali - Light)

ज्योति (Nepali - Light)
Language:
 • Nepali

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • समुद्री कछुवाको लागि जीवन समुद्र्रमा छ । मृत्यु निश्चित हुन्छ जब कुनै कृत्रिम बत्तीद्वारा उनीहरु आˆनो प्राकृतिक निवासबाट टाढा हुन्छ । येशुले भन्नुभयो “म संसारको ज्योति हाु... तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ” यहून्ना ८ः१२ । जीवन, सम्बन्ध चमत्कार र येशूको सन्देशमा केन्द्रित चार ज्योतिका अध्ययनहरुमा खनिनुहोस् ।


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament