(Farsi - Light) چراغ هدایت

(Farsi - Light) چراغ هدایت
Language:
  • Farsi

  • Audience:
  • All
  • Couples
  • Men
  • Students
  • Women
  • Workplace
  • چراغ هدایت محل زندگی لاک‌پشت آبی اقیانوس است. وقتی این حیوان به واسطه هر گونه نور مصنوعی از زیستگاه اصلی خود دور می‌افتد، مرگ آن حتمی است. عیسی مسیح فرمود: «من نور این جهان هستم...نوری که شما را به سمت حیاتی جاودانه هدایت می‌کند» (آیه 12 از باب 8 انجیل یوحنا». در چهار مطالعه متمرکز بر زندگی، روابط، معجزات، و پیام‌های عیسی مسیح غوطه‌ور شوید.


    Study Guide: View | Download
    Leader Guide: View | Download
    Level: All, Beginner
    Type of Study: Study Guide
    Duration: 8 week
    Topics: Gospels, Jesus' Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament